Mässa, varannan söndag klockan 11:00

Gudstjänst med lovsång, predikan och nattvard. Ofta finns det även möjlighet för förbön innan gudstjänsten. Under gudstjänsten finns Kompisklubben för alla barn från 3,5 år och uppåt. Kompisklubben har vanligtvis 3 grupper, en för mindre barn 3,5-6, en för 6-9 år och en för 9 år och uppåt. Kyrkfika med korv eller dylikt till barnen serveras efter gudstjänsten till självkostnadspris.

 

Vill du lyssna på inspelningar av våra predikningar?
Använd följande RSS feed: Sök efter Öjersjökyrkan på iTunes, används följande feed http://ojersjokyrkan.se/feed/podcast eller klicka här.

 

Vill du vara med och hjälpa till?

Du kan se och skriva in dig på vårt schema genom att klicka här!