Mässa, varannan söndag klockan 11:00

Gudstjänst med lovsång, predikan och nattvard. Ofta finns det även möjlighet för förbön innan gudstjänsten. Under gudstjänsten finns Kompisklubben för alla barn från 3,5 år och uppåt. Kompisklubben har vanligtvis 3 grupper, en för mindre barn 3,5-6, en för 6-9 år och en för 9 år och uppåt. Kyrkfika med korv eller dylikt till barnen serveras efter gudstjänsten till självkostnadspris. Se vår kalender för kommande gudstjänster.

 

Vill du lyssna på inspelningar av våra predikningar?
Använd följande RSS feed: Sök efter Öjersjökyrkan på iTunes, används följande feed http://ojersjokyrkan.se/feed/podcast eller klicka här.

 

Vill du vara med och hjälpa till?

Du kan se och skriva in dig på vårt schema genom att klicka här!