Inför Guds ansikte med fokus på tillbedjan

LOVSÅNG • TILLBEDJAN • FÖRBÖN • UNDERVISNING
Välkommen till Öjersjökyrkan kl.19.00 torsdagarna:
27 sep • 25 okt • 29 nov

Kontakt
Anders-Petter Sjödin, präst │ 031-340 42 55
Anders-Petter Sjödin