Vad är EFS?
Det finns många olika föreningar inom Svenska kyrkan. På mitten av 1800-talet bildades EFS, som en rörelse inom Svenska kyrkan. Väckelsens vindar for över Sverige och viljan att sprida evangeliet var stark hos dem som grundade Evangeliska Fosterlands Stiftelsen. Idag vill EFS bidra till kyrkans arbete genom att:

 • arbeta med att stödja enskilda personers kristna tro
 • inspirera människor att läsa bibeln och samtala om sin tro
 • skapa ett personligt engagemang för mission, både på hemmaplan och internationellt
 • betona att alla kristna ansvarar för kyrkans uppdrag, inte bara de anställda och prästen
 • kunna ordna mötesplatser inom kyrkan där de ovanstående punkterna kan förverkligas

EFS roll i Öjersjökyrkan
Vad har EFS för roll i Öjersjökyrkan idag?

Ett sätt att besvara frågan på är att säga att EFS kanaliserar de frivilligas insatser i församlingen som utgörs av Öjersjökyrkan och Furulundskyrkan. Vi har två kyrkor och en EFS förening. Kyrkorna i Furulunds församling är präglade av ett stort lekmannaengagemang. I Furulundskyrkan planerar värdgrupperna tillsammans med prästen hur gudstjänsten ska utformas. I båda kyrkorna finns lovsångsteam med EFS-medlemmar. EFS-föreningen har kallat hit och finansierar ungdomsteam, som arbetar i skolorna och med ungdomarna i kyrkan. Scouterna i Öjersjö drivs helt genom EFS frivilliginsatser.

Föreningen stöder även missionsprojekt med lokal anknytning, liksom EFS olika utlandsprojekt i bland annat Etiopien, Tanzania, och Libanon. Medlemmar i föreningen är ute på både kortare och längre missionsuppdrag. Läs mer om vår mission på mission.efsfurulund.se.

Om du vill stödja EFS-föreningens arbete i Församlingen, kan du använda vårt

Plusgiro 60 85 38 – 5.

Varför ska jag bli medlem i Furulundskyrkans EFS-förening?
För att du:

 • Känner att Öjersjökyrkan eller Furulundskyrkan är din församling
 • vill stödja det arbete som föreningen gör i Öjersjökyrkan och Furulundskyrkan
 • vill stödja det missionsarbete som föreningen får vara med och stötta världen över.
 • vill stödja det arbete som EFS gör i Sverige, i vårt distrikt Väst-Sverige och utomlands.
 • får regelbunden information om EFS-föreningens verksamhet.
 • får möjlighet att påverka EFS-föreningens verksamhet genom rösträtt på årsmöte.

Hur blir jag medlem i Furulundskyrkans EFS-förening?
Genom att ta kontakt med ordförande Per Malmberg:

E-post: ordf@efsfurulund.se

Måste jag bli EFS:are om jag vill vara med i gemenskapen i Öjersjökyrkan?
Självklart är det inte så. Ändå väljer många att bli det. Du får självklart vara med på EFS-föreningens möten, även om du inte är medlem, men som medlem har du också rösträtt när något ska beslutas.

Måste jag bo i församlingen för att bli medlem?
Nej, alla som delar EFS grundsyn och känner tillhörighet till vår församling är välkomna som medlemmar i EFS föreningen.

EFS styrelse, vilka är det?
Styrelsen, som är vald av medlemmarna, består av ordförande Per Malmberg, sekreterare Fredrik Hjorth, kassör Karin Lund, Anders Thorsén, Rebecca Fredriksson och Maria Olvestrand. Med på mötena brukar någon av de anställda också vara. Protokollen från det senaste styrelsemötet distribueras via mail men hittas även på EFS i Furulundsfösamlings hemsida under ”Info för EFS-medlemmar”.

Församlingsrådet
EFS styrelse utgör 5 av de 9 ledamöter som ingår i församlingsrådet.