Frivillig arbetet i Öjersjökyrkan och Furulundskyrkan samordnas genom en EFS-förening. EFS-föreningen är en grupp där vi som är aktiva i kyrkan träffas och ber, planerar och samtalar om arbetet i kyrkan och församlingen. EFS-föreningen är kopplad till missionsorganisationen EFS. Alla som har sitt hjärta och engagemang i Öjersjökyrkan eller Furulundskyrkan är välkomna till EFS-gruppen. Skicka ett meddelande till ordförande Lisa Harlin: E-post:  harlin.lisa@gmail.com för att komma med.

Mer om EFS
EFS är ”en missionsorganisation med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt” och vill utföra denna uppgift ”som en självständig organisation inom Svenska kyrkan och med frihet för anslutna föreningar och grupper att utforma arbetet efter lokala förhållanden”. EFS vill verka för denna målsättning genom att:

  • uppmuntra och stödja personlig kristen tro
  • inspirera till andligt samtal och bibelbruk
  • skapa personligt engagemang för mission lokalt så väl som globalt
  • betona gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag
  • erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta

Du kan läsa mer om EFS på deras hemsida.

Varför ska jag bli medlem i EFS Furulunds församling? 

För att du:

  • vill stödja det arbete som föreningen gör i Furulundskyrkan och Öjersjökyrkan
  • vill stödja det missionsarbete som föreningen får vara med och stötta världen över.
  • vill stödja det arbete som EFS gör i Sverige, i vårt distrikt Väst-Sverige och utomlands.
  • får regelbunden information om EFS-föreningens verksamhet.
  • får möjlighet att påverka EFS-föreningens verksamhet genom rösträtt på årsmöte.

Om du vill stödja EFS-föreningens arbete i Öjersjökyrkan och Furulundskyrkan, kan du använda vårt Plusgiro 60 85 38 – 5.

Måste jag bli EFS:are om jag vill vara med i gemenskapen i Öjersjökyrkan?
Självklart är det inte så. Ändå väljer många att bli det. Du får självklart vara med på EFS-föreningens möten, även om du inte är medlem, men som medlem har du också rösträtt när något ska beslutas.

EFS styrelse, vilka är det?
Styrelsen, som är vald av medlemmarna, består av ordförande Lisa Harlin, vice ordförande Börje Sjölander, sekreterare Per Malmberg, kassör Karin Lund, Gunilla Loktranz, Maria Olvestrand och Malin Pettersson. Med på mötena brukar någon av de anställda också vara, t e x Claes Josefsson eller Kristoffer Sten. Protokollen från det senaste styrelsemötet distribueras via mail men hittas även på EFS i Furulundsfösamlings hemsida under ”Info för EFS-medlemmar”.

EFS arbetet lokalt i Öjersjö
Lokalt i Öjersjö koordineras frivilligas arbete genom verksamhetsutskottet i Öjersjö. Verksamhetsutskottet träffas några gånger per termin och du kan nå verksamhetsutskottet genom att skicka mail till efs@ojersjokyrkan.se. Verksamhetsutskottet består just nu av Stefan Nord, Christina Lyche-Lind, Gunilla Lokrantz, Per Malmberg samt Ebher Sandwing. Anders-Petter Sjödin är alltid adjungerad till verksamhetsutskottet. Vill du vara med som frivillig? Lär mer här.